Vindingrijkheid zit in de uitdaging

De winkel, het restaurant of de sporthal moet worden verbouwd. Het bedrijf draait gewoon door en de sporthal kan maar een paar dagen dicht… Dat vraagt om een strakke bouwplanning!

Daarom wilt u kunnen rekenen op een professional die dat begrijpt.

Uw eigen werk gaat voor en er is geen tijd om het bouwteam bij te sturen. De veiligheid van klanten en personeel moet gewaarborgd zijn. Dus voordat de klus begint, wilt u zeker weten dat aan al die voorwaarden wordt voldaan. Héél erg zeker weten…!

Van Iersel Aftimmerwerken houdt rekening met variabele, bedrijfsafhankelijke aspecten en soms tegengestelde belangen tijdens het (ver)bouwen. Wij begrijpen úw belang dus: afspraken worden nagekomen, de veiligheid wordt gegarandeerd en de publieksvloer is weer snel beschikbaar! En de kwaliteit? Die zal daar nooit onder leiden!

Hoe onderscheid Van Iersel Aftimmerwerken zich verder?
  • door actief te participeren aan het bouwteam en -planning
  • oplossingen “out of the box” aan te dragen
  • een opdracht aaneengesloten af te werken
  • snelle oplevering mogelijk te maken
  • tijdig communiceren van meerwerk
  • minderwerk te verrekenen
  • mogelijkheid om op project- of regiebasis te werken