Doel

Van Iersel Aftimmerwerken heeft als doel vakdeskundige meerwaarde te leveren en creatieve uitkomsten te bieden, waardoor het eindresultaat optimaal wordt.

Missie

Het bereiken van een duurzaam eindresultaat in voortdurende afstemming met de opdrachtgever c.q. de eindgebruiker.

Visie

Door creatief te participeren aan het bouwproces, samen te werken met goed opgeleide vakmensen en gebruik te maken van kwaliteitsmaterialen, wil Van Iersel Aftimmerwerken een langdurig bevredigend en doelmatig resultaat bewerkstelligen met optimale gebruiks- en leefkwaliteit.

Kernwaarden zijn:

Betrouwbaarheid, creativiteit, flexibiliteit en betrokkenheid.

Vanaf 2000 is de onvoorwaardelijke serviceverlening dé succesformule. En met hetzelfde kwaliteitsbesef, onveranderde constante passie en creativiteit wil Van Iersel Aftimmerwerken dezelfde resultaten blijven behalen… ook over vijf, tien en vijftien jaar!